Hydroizolace

Ploché střechy

Ploché střechy

Ploché střechy jsou velmi oblíbenou a praktickou variantou u průmyslových objektů, bytových domů, provozoven, výroben, ale uplatnění nachází i u běžných rodinných domů. Rovně řešená střecha zvětšuje užitný prostor interiérů. Neomezuje plochu snižujícím se podhledem. Pokoje v těsné blízkosti střechy je možné běžně vybavit a využívat.

"Moderní stavby bez ploché střechy si už lze jen těžko představit."

Moderní ploché střechy jsou charakterizovány nízkou plošnou hmotností, dovolující snížit náklady na nosné konstrukce a také se vyznačují ekologicky příznivými vlastnostmi a bezpečnou pokládkou.

Homogenní střešní plášť zajišťuje vysokou odolnost proti jakémukoliv mechanickému poškození a díky vložkám s vysokou roztažností a pevností v tahu také vysokou pružnost. Správné spádování zabraňuje vzniku nežádoucích usazenin a znečišťování povrchu.

Používané materiály jsou ve všech vrstvách konstrukce střechy plně kompatibilní. 

S čím Vám rádi pomůžeme?

  1. Hydroizolace nové střechy
  2. Rekonstrukce staré střechy
  3. Lokální oprava střechy
  4. Hydroizolace střešních prvků
  5. Montáž záchytných bezpečnostních systémů

Hydroizolace nové střechy
Montáž kompletní skladby ploché střechy při stavbě vašeho nového objektu včetně předrealizačního a pozáručního servisu.

Rekonstrukce staré střechy
Sanace a rekonstrukce stešních plášťů jsou prováděny včetně předrealizačního servisu ve formě střešních sond, aby byl ověřen stav střešního pláště. Následně je zvolena strategie rekonstrukce střechy.

Lokální oprava střechy
Lokalizace a následná oprava menších poškození střešního pláště. Nejčastěji se jedná o perforaci střešní krytiny nebo poškozené střešní prvky např. vtoky, komínky a prostupy.

Hydroizolace střešních prvků
Ochrana před pronikáním vody do objektu v místech napojení hydroizolace na střešní prvky musí být provedena řádným hydroizolatérským způsobem.

Montáž záchytných bezpečnostních systémů
Provádíme montáže záchytných prvků pro všechny typy podkladů včetně napojení na hydroizolační vrstvu systémovými tvarovkami.
Provozovatel/zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu ze střechy použitím ochranné a záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu, a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

Napište nám

Kontakt

Primátorská 296/38, Praha, 180 00