Montáže

Střešní systémy a prvky

Střešní systémy a prvky

Správná montáž a hydroizolace střešních prvků rozhoduje o tom, zda do střechy bude pronikat voda či nikoliv.

"I Achillovu sílu určovala jeho pata"

Rozhoduje každý detail a i maličkost by neměla být podceňována.

S čím Vám rádi pomůžeme?

  1. Montáž bezpečnostních záchytných systémů
  2. Montáž střešních vpustí
  3. Montáž odvětrávacích prvků
  4. Kotvení solárních konstrukcí

Montáž bezpečnostních záchytných systémů
Provádíme montáže záchytných prvků pro všechny typy podkladů včetně napojení na hydroizolační vrstvu systémovými tvarovkami.
Provozovatel/zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu ze střechy použitím ochranné a záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu, a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

Montáž střešních vpustí
Montáž nových nebo oprava stávající střešních vtoků včetně řádného napojení na hlavní hydroizolační vrtsvu.

Montáž odvětrávacích prvků
Montáž nových nebo oprava stávající odvětrávacích komínků a ventilačních turbín.

Kotvení solárních konstrukcí
Zajištění řádného ukotvení solární konstrukce, aby nedošlo k porušení hydroizolace a následnému zatečení do podstřešních prostor. 

Napište nám

Kontakt

Primátorská 296/38, Praha, 180 00