Hydroizolace

Základní

Základní

Hydroizolace je druh izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Používá se nejčastěji ve stavebnictví. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Ve stavebnictví je běžně používána vedle tepelné a zvukové izolace. Hydroizolace chrání stavby před vodou podzemní, povrchovou, stékající, tlakovou a gravitační, vodou ve formě vodní páry, ale i před radonem a metanem. Zabraňuje tak pronikání vody a vlhkosti do konstrukcí a interiéru, což by mohlo vyvolat korozi, vznik plísní i celkové zhoršení obyvatelnosti prostorů.

"U hydroizolace je podstatný i ten nejmenší detail!"

S čím Vám rádi pomůžeme?

 1. Základní hydroizolace (zajišťuje kvalitní ochranu použitelnou pro většinu běžných úloh)
 2. Ploché střechy
 3. Zelené střechy
 4. Balkóny a terasy
 5. Bazény a jezírka
 6. Spodní stavby
 7. Podlahy
 8. Světlíky
 9. Plechové střechy
 10. Sanace
 11. Hydroizolace spojů (dilatační spáry)

Základní hydroizolace
Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody a vlhkosti do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. Hydroizolace je nutné provést velmi kvalitně a hlavně z kvalitních osvědčených materiálů určených pro jednotlivé aplikace.

Ploché střechy
Moderní ploché střechy jsou charakterizovány nízkou plošnou hmotností, dovolující snížit náklady na nosné konstrukce a také se vyznačují ekologicky příznivými vlastnostmi a bezpečnou pokládkou.
Homogenní střešní plášť zajišťuje vysokou odolnost proti jakémukoliv mechanickému poškození a díky vložkám s vysokou roztažností a pevností v tahu také vysokou pružnost. Správné spádování zabraňuje vzniku nežádoucích usazenin a znečišťování povrchu.

Zelené střechy
Zelená střecha je nejen estetickou záležitostí, ale i funkční konstrukcí, která má oproti běžné ploché střeše nesporné výhody. Nestojí na ní voda, prodlužuje životnost hydroizolace, protože ta nepodléhá degradaci UV záření. Zelené střechy můžeme rozdělit podle typu rostlin, které na ní porostou, na intenzivní a extenzivní. Zjednodušeně, extenzivní střechy nevyžadují tolik péče, jako střechy intenzivní. 

Balkóny a terasy
Správná hydroizolace balkónu, lodžií a teras zamezuje pronikání vody skrze konstrukci do obytných prostor.

Bazény a jezírka
Jednou z důležitých vlastností, které musí konstrukce bazénu splňovat, je její nepropustnost a vodotěsnost. Životnost konstrukcí, které jsou v trvalém kontaktu s vodou, ovlivňuje nejen složení a tlak vody na ně působící, ale často i zemská vlhkost.

Spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby budov patří v praxi mezi ty z náročnějších úkolů stavební techniky. Do této kategorie je především řadí hydroizolační rizika: rizika neúspěchu. Proto je třeba hydroizolacím spodní stavby věnovat odpovídající pozornost.

Podlahy
Vícevrstvé stěrkové podlahy splňují všechny parametry, které musí pochozí povrch mít. Podlahy jsou nepropustné, odolají i chemikáliím a ropným látkám. Další výhodou je vysoká odolnost proti mechanickému poškození. Díky dokonalému povrchu bez spár nehrozí roziko zakopnutí, a mohou být hladké nebo protiskluzové.

Světlíky
Prosklené konstrukce ve střešních konstrukcích mají specifické nároky na provedení pro zajištění vodotěsné funkce střešního pláště, do kterého jsou vsazeny. Světlíky bývají zhotoveny ze skleněných tabulí nebo prosvětlovacími poli na bázi komůrkových plastů. Vhodným návrhem a následným konstrukčním řešením lze opakujícím se defektům v těchto konstrukcích předcházet.

Plechové střechy
Lehké plechové střechy mohout být poničeny větrem, krupobitím a sněhem. V takových místech je následně nutná dodatečná hydroizolace, aby se zamezilo pronikání srážkové vody do podstřešních prostor. 

Sanace
Sanace je souhrn opatření ke zlepšení nepříznivého stavu budovy o snížení obsahu vlkosti ve všech konstrukcích. Cílem sanace je docílit návratu stavebního objektu do původního nebo lepšího stavu.

Hydroizolace spojů (dilatační spáry)
Ochrana dilatačních spár před dlouhodobým působením nepříznivých vlhkostním faktorů, kdy může docházet k nežádoucím důsledkům např. korozi výztuže, poškození konstrukce vlivem mrazu, případně omezení nebo ztrátu funkčnosti aplikovaného sanačního systému.

Napište nám

Kontakt

Primátorská 296/38, Praha, 180 00